Nieuw rioleringsplan in de maak

IMG 20180531 134809 01Binnen de gemeente ziet u dagelijks de plekken waar water samenkomt. Denk aan de rioolputten, de sloten, singels en vijvers. Rioolwater, hemelwater en grondwater wordt zo goed mogelijk afgevoerd. De gemeente bepaalt ook welke aanpassingen nodig zijn. Hoe de gemeente dit doet is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan. Samen met de gemeenten Montfoort en Nieuwegein stelt IJsselstein nu een nieuw plan op. De gemeente hoort graag welke wensen u hiervoor heeft en uw mening over sommige ideeën die de gemeente hierover heeft. Daarom is er een korte vragenlijst opgesteld met het verzoek aan u deze in te vullen. Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst. De gemeente hoort graag wat u wilt met rioolwater, hemelwater en grondwater! Invullen kant tot en met 1 juli a.s.

Naar de vragenlijst over de riolering